Strona zawiera szereg informacji dotyczących zagadnień związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych w pracowniach elektrycznych.

Piotr Misiak

ZapraszamyEGZAMIN na świadectwo kwalifikacyjne SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych do 1kV - SEP 2022

Egzamin na świadectwo kwalifikacjne SEP odbędzie się dnia 08 czerwca 2022 r. (środa) w sali nr 13
Prosimy o zabranie ze sobą następujących dokumentów:
- dowód tożsamości,
- wypełniony wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji - Eksploatacja
- dowód wpłaty za egzamin dowód wpłaty 301 zł, (tytułem: Opłata za egzamin kwalifikacyjny E 1kV, Nazwisko imię )
nr konta 03 1160 2202 0000 0000 5849 5921, Bank Millennium SA,
Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Pl. Wolności 1, 87-800 Włocławek

Przykładowe pytania na egzamin
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji - Eksploatacja
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji - Dozór

Opracowania przygotowujące do egzaminu:
1 Eksploatacja - pierwsza pomoc
2 Eksploatacja - pomoc przedlekarska
3 Eksploatacja - ochrona przeciwpożarowa
4 Eksploatacja - przepisy eksploatacji urządzeń
5 Instalacje elektryczne
6 Ochrona przeciwporażeniowa cz. 1
7 Ochrona przeciwporażeniowa cz. 2
8 Eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego
9 Aparatura kontrolno-pomiarowa
Przykładowe pytania na egzamin


POMIAR ENERGII W ELEKTRYKU

Jeśli chcesz dowiedzieć się ile prądu, mocy i energii elektrycznej na bieżąco pobiera budynek Zespołu Szkół Elektrycznych odwiedź stronę www.energia.zsel.edu.pl        (dla komputerów w sieci szkoły link).

Uczniowie Elektryka kształcący się w zawodzie technik elektryk: Dawid Gniewecki III Tg, Michał Bednarski III Tg, Paweł Błażejewski II Ta, Mateusz Karolczak II Ta oraz Jakub Gotówka II Ta pod kierunkiem p. Piotra Misiaka wykonali instalację do pomiaru i rejestracji parametrów energii elektrycznej szkoły przy jednoczesnej prezentacji tych wyników bezpośrednio na komputerze lub online poprzez sieć internetową. Instalacja działa w oparciu o rejestrator energii ND20 firmy Lumel i oprogramowanie PowerVis. Uczniowie w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz podczas zajęć w pracowni elektrycznej wykonali rozdzielnicę z niezbędną aparaturą pomiarową. Wykonane urządzenie podłączyli bezpośrednio oraz poprzez przekładniki prądowe do rozdzielni głównej budynku szkoły. Aparatura pomiarowa wyświetlająca aktualne pomiary została umieszczona w modelu instalacji elektrycznej znajdującej się obok sali 406. Wizualizacja pomiarów online była możliwa dzięki pomocy nauczycieli p. Andrzeja Kriegera, p. Wojciecha Kaczmarka oraz ucznia klasy III Tb Michała Kaczmarka.

Aby uruchomić odczyt pomiarów należy na stronie internetowej wizualizacji Power Vis wpisać nazwę użytkownika: zsel oraz hasło: zsel. Następnie w menu "Lista widoków" należy wybrać "pomiary" i nacisnąć przycisk "Otwórz". W liście widoków znajdują się również zakładki "pomiary-mini" "wykresy" oraz "tabele" zawierające wyniki pomiarów w formie przebiegów czasowych oraz zestawienia tabelarycznego.


ELEKTRYK © 2009, Zespół Szkół Elektrycznych, Włocławek