TEORIA POMIARÓW


(STRONA W BUDOWIE)

 1. Literatura ->>>
 2. Definicje ->>>
 3. Błędy pomiarowe ->>>
 4. Mierniki analogowe ->>>
  • symbole przyrządów pomiarowych
  • symbole elementów pomocniczych
  • oznaczenia na miernikach
  • budowa ogólna miernika
  • ustrój magnetoelektryczy
  • ustrój elektromagnetyczny
  • ustrój elektrodynamiczny
  • ustrój ferrodynamiczny
  • ustrój indukcyjny
 5. Przekładniki pomiarowe ->>>
  • prądowe
  • napięciowe
 6. Pomiary wielkości elektrycznych ->>>
  • pomiar natężenia prądu
  • pomiar napięcia
  • pomiary rezystancji
  • pomiary mocy czynnej
  • pomiary mocy biernej
  • pomiary energii elektrycznej
  • pomiar indukcyjności własnej cewek
  • pomiar pojemności kondensatorów

ELEKTRYK © 2009, Zespół Szkół Elektrycznych, Włocławek