Regulamin postępowania w przypadku porażenia osób prądem elektrycznym


 1. Szansa ratunku osób porażonych prądem elektrycznym zależy od czasu przepływu prądu przez organizm:
  • w 1 min 98 % szans uratowania życia,
  • po 3 min 72 % szans uratowania życia,
  • po 5 min 25 % szans uratowania życia,
  • po 8 min 5 % szans uratowania życia.
  Dlatego należy działać:
  Szybko - bez straty czasu na poszukiwanie osób mogących udzielić pomocy i przyglądania się porażonemu.
  Sprawnie - wykonywać czynności zamierzone i celowe.
  Spokojnie - bez wpadania w panikę.
 2. Porażonego trzeba natychmiast uwolnić spod działania prądu elektrycznego. W tym celu, zachowując środki ostrożności dla własnego bezpieczeństwa, należy:
  1. wyłączyć napięcie na stanowisku dla właściwego obwodu elektrycznego;
  2. odłączyć przewody zasilające od zacisków tablicy stanowiskowej i jednocześnie krzyknąć, aby osoba znajdująca się najbliżej głównej tablicy zasilającej wyłączyła napięcie zasilające dla wszystkich stanowisk przez naciśnięcie przycisku "WYŁĄCZ", lub:
  3. w inny bezpieczny sposób wyłączyć dopływ prądu;
  4. zabezpieczyć poszkodowanego przed upadkiem.
 3. Jeśli wyłączenia napięcia podanymi sposobami byłoby w danej chwili niemożliwe lub niebezpieczne, wówczas zachowując środki ostrożności dla własnego bezpieczeństwa, izolować porażonego spod działania prądu elektrycznego przez:
  1. podsunięcie pod nogi porażonego materiału izolacyjnego w przypadku przepływu prądu przez ciało porażonego na drodze ręka - nogi;
  2. podkładanie materiału izolacyjnego pod kolejno odginane palce jednej dłoni w przypadku przepływu prądu od jednej ręki do drugiej.
 4. Przy uwalnianiu osób porażonych spod działania prądu elektrycznego o napięciu wyższym od 1 kV trzeba stosować dla własnej ochrony podstawowe materiały izolacyjne, którymi są: rękawice gumowe, drążki, buty, dywaniki itp. Można również stosować materiały suche, nie przewodzące.
 5. Bezpośrednio po uwolnieniu porażonego spod działania napięcia sprawdzić, czy u porażonego występuje krwawienie (jeśli tak, to wykonać czynności dla jego zatamowania) - miejsce wokół rany zdezynfekować wodą utlenioną, nałożyć opatrunek na miejsce zranienia. Sprawdzić, czy nie ma w jamie ustnej ciał obcych.
 6. Porażony powinien otrzymać pomoc przedlekarską, jeśli:
  1. porażony jest przytomny - rozluźnić ubranie w okolicy szyi, klatki piersiowej i brzucha oraz ułożyć wygodnie porażonego. Zaleca się wezwanie lekarza lub pielęgniarki na miejsce wypadku lub odniesienie porażonego do lekarza.
  2. porażony jest nieprzytomny, ale oddycha - nie wolno nieprzytomnego zastawić ani na chwilę w pozycji na wznak. Należy ułożyć go na prawym boku, rozluźnić ubranie. Natychmiast wezwać lekarza.
  3. Porażony jest nieprzytomny i nie oddycha - przystąpić natychmiast do sztucznego oddychania. W przypadku zatrzymania krążenia, stosować można masaż serca. Natychmiast wezwać lekarza lub pielęgniarkę i udzielić mu niezbędnych informacji o wypadku.
 7. Sztuczne oddychanie wykonać najlepiej metodą "usta - usta", zgodnie z instrukcją "Ratowanie porażonego prądem elektrycznym". Sztuczne oddychanie należy wykonywać do momentu prawidłowego oddechu. Po odzyskaniu przytomności można podawać łyżeczkami mocną kawę lub herbatę.

POWRÓT


ELEKTRYK © 2009, Zespół Szkół Elektrycznych, Włocławek