REGULAMINY


Instrukcja BHP dla uczniów odbywających zajęcia w pracowni elektrycznej

Regulamin postępowania w przypadku porażenia osób prądem elektrycznym

Regulamin zajęć w pracowni elektrycznej


ELEKTRYK © 2009, Zespół Szkół Elektrycznych, Włocławek