PRZYRZĄDY POMIAROWE


Charakterystyka przyrządów pomiarowych do badania instalacji i urządzeń elektrycznych stosowanych na zajęciach laboratoryjnych w naszej szkole.


Miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego
SONEL PAT-800
Miernik impedancji pętli zwarcia
SONEL MZC-304
Miernik urządzeń różnicowoprądowych
SONEL MRP-200

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej
SONEL MPI-502
Miernik rezystancji izolacji
SONEL MIC-10
Miernik rezystancji uziemienia
SONEL MRU-21

Miernik rezystancji izolacji
SONEL MIC-1000
Miernik rezystancji izolacji
SONEL MIC-2
Miernik cęgowy
SONEL CMP-2

Miernik rezystancji pętli zwarcia
SONEL MZC-2
Miernik uniwersalny
AXIOMET AX-588
Miernik wielofunkcyjny
V&A - VA19

Multimetr automatyczny AXIOMET AX-594
z bargrafem i USB
Multimetr kieszonkowy
NORAD NRD-8221A
Miernik cęgowy

Miernik pola elektromagnetycznego
TENMARS TM-191
Miernik rezystancji uziemień
WG-307
Miernik natężenia światła
LX1010BS

Cyfrowy miernik cęgowy
SONEL CMP-400
Zasilacz laboratoryjny 3-kanałowy Generator funkcyjny
UTG9010C 10MHZ

ELEKTRYK © 2009, Zespół Szkół Elektrycznych, Włocławek