PRACOWNIE ELEKTRYCZNE


Pracownia urządzeń i instalacji elektrycznych
sala 307
Pracownia maszyn elektrycznych
sala 301

Pracownia wysokich napięć
sala 318
Pracownie elektroniki
sala 403 i 405

ELEKTRYK © 2009, Zespół Szkół Elektrycznych, Włocławek