INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH


Zawartość sprawozdania [pdf]

 1. Pomiar i regulacja napięcia [pdf]
 2. Pomiar i regulacja prądu [pdf]
 3. Pomiar rezystancji wewnętrznej woltomierza [pdf]
 4. Sprawdzenie słuszności prawa Ohma [pdf]
 5. Pomiar rezystancji metodą techniczną i porównawczą [pdf]
 6. Pomiar rezystancji omomierzami i mostkami [pdf]
 7. Pomiar pojemności kondensatorów metodą techniczną [pdf]
 8. Pomiar indukcyjności własnej i wzajemnej cewek metodą techniczną [pdf]
 9. Pomiar mocy metodą techniczną i watomierzem [pdf]
 10. Ładowanie i rozładowanie kondensatora [pdf]
 11. Skalowanie amperomierza i woltomierza jako omomierza [pdf]
 12. Badanie szeregowego obwodu RLC [pdf]
 13. Badanie równoległego obwodu RLC [pdf]
 14. Badanie układu trójfazowego z odbiornikiem połączonym w gwiazdę i trójkąt [pdf]
 15. Pomiar mocy czynnej w obwodach trójfazowych [pdf]
 16. Pomiar mocy biernej w obwodach trójfazowych za pomocą watomierzy [pdf]
 17. Badanie transformatora jednofazowego [pdf]
 18. Badanie selsynów i regulatora indukcyjnego [pdf]
 19. Badanie przekładnika prądowego i układów przekładników prądowych [pdf]
 20. Badanie diod [pdf]
 21. Wykonywanie pomiarów ochronnych
  a) Pomiar impedancji pętli zwarcia [pdf]
      - Wartości współczynnika k dla bezpieczników topikowych - teoria [pdf]
  b) Badanie wyłączników różnicowoprądowych [pdf]
  c) Pomiar rezystancji izolacji [pdf]
      - Badanie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. Pomiary ochronne - teoria [link]
      - Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia - teoria [pdf]
 22. Sprawdzenie licznika energii elektrycznej [pdf]
 23. Badanie przekaźników prądowych i napięciowych [pdf]
 24. Badanie właściwości ogniw fotowoltaicznych [pdf]
 25. Badanie świetlówki liniowej [pdf]
 26. Badanie lamp rtęciowych, sodowych i metalohalogenowych [pdf]
 27. Badanie żarówek, świetlówek kompaktowych, lamp rtęciowo-żarowych i LED [pdf]
 28. Badanie sprawności źródeł światła [pdf]
 29. Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego zasilanego falownikiem [pdf]
 30. Badanie jednofazowych silników indukcyjnych [pdf]
 31. Badanie transformatora trojfazowego [pdf]
 32. Badanie układów prostowników sterowalnych przy pomocy programu Elektrosym [pdf]
 33. Zastosowanie pirometru i kamery termowizyjnej do kontroli urządzeń i instalacji elektroenergetycznych [pdf]
 34. Łączenie i sprawdzanie układów sterowania [nr 1] [nr 2] [nr 3] [nr 4] [nr 5] [nr 6] [nr 7] [nr 8] [nr 9]
 35. Badanie silnika asynchronicznego klatkowego trojfazowego [pdf]
 36. Badanie prądnicy bocznikowej prądu stałego [pdf]


ELEKTRYK © 2009, Zespół Szkół Elektrycznych, Włocławek