EKSPLOATACJA MASZYN, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - klasa 3TA


1. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych [pdf]

2. Ochrona przeciwporażniowa część 1 [pdf]

3. Ochrona przeciwporażniowa część 2 [pdf]

4. Ochrona przeciwporażniowa część 3 [pdf]
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE - klasa 3TA


1. Bezpieczniki topikowe [pdf]

2. Wyłączniki instalacyjne [pdf]

3. Selektywność zadziałania zabezpieczeń [pdf]

4. Wyłączniki różnicowoprądowe - część 1 [pdf]

5. Wyłączniki różnicowoprądowe - część 2 [pdf]

6. Wyłączniki silnikowe [pdf]

7. Przekaźniki termiczne [pdf]

8. Rozłączniki izolacyjne [pdf]

9. Rozłączniki bezpiecznikowe [pdf]

10. Dobór styczników [pdf]
PRACOWNIA MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH - klasa 3TA


1. Schematy sterowania: oznaczenia literowe, rodzaje styków, cewek, napędów, budowa schematu - notatki powtórzeniowe [notatki - powtórzenie]

2. Program symulacyjny CADeSIMU [pobierz]

3. Instrukcja obsługi program CADeSIMU [pobierz]

4. Zadanie 1 - 30.03.2020 [Zadanie 1 ] [ przykładowe pliki]

5. Zadanie 2 - 20.04.2020 [Zadanie 2 ]
PRACOWNIA MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH - klasa 2TA


1. Program ElektroSym [pobierz plik rar] [pobierz plik exe]

2. Obsługa programu ElektroSym - prezentacja [pobierz]

Zadanie 1 - Pomiar pojemności w programie Elektrosym [treść] [plik els]

Zadanie 2 - Sprawdzenie praw Kirchhoffa w programie Elektrosym [treść]

Zadanie 3 - Pomiar rezystancji zastępczej obwodu w programie Elektrosym [treść]

Zadanie 4 - Dane znamionowe urządzeń elektrycznych [treść]

,


INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH


Zawartość sprawozdania [pdf]

 1. Pomiar i regulacja napięcia [pdf]
 2. Pomiar i regulacja prądu [pdf]
 3. Pomiar rezystancji zastępczej obwodu [pdf]
 4. Sprawdzenie praw Kirchhoffa [pdf]
 5. Pomiar rezystancji wewnętrznej woltomierza [pdf]
 6. Sprawdzenie słuszności prawa Ohma [pdf]
 7. Pomiar rezystancji metodą techniczną i porównawczą [pdf]
 8. Pomiar rezystancji omomierzami i mostkami [pdf]
 9. Pomiar pojemności kondensatorów metodą techniczną [pdf]
 10. Pomiar indukcyjności własnej i wzajemnej cewek metodą techniczną [pdf]
 11. Pomiar mocy metodą techniczną i watomierzem [pdf]
 12. Ładowanie i rozładowanie kondensatora [pdf]
 13. Skalowanie amperomierza i woltomierza jako omomierza [pdf]
 14. Badanie szeregowego obwodu RLC [pdf]
 15. Badanie równoległego obwodu RLC [pdf]
 16. Badanie układu trójfazowego z odbiornikiem połączonym w gwiazdę i trójkąt [pdf]
 17. Pomiar mocy czynnej w obwodach trójfazowych [pdf]
 18. Pomiar mocy biernej w obwodach trójfazowych za pomocą watomierzy [pdf]
 19. Badanie transformatora jednofazowego [pdf]
 20. Badanie selsynów i regulatora indukcyjnego [pdf]
 21. Badanie przekładnika prądowego i układów przekładników prądowych [pdf]
 22. Badanie diod [pdf]
 23. Wykonywanie pomiarów ochronnych
  a) Pomiar impedancji pętli zwarcia [pdf]
      - Wartości współczynnika k dla bezpieczników topikowych - teoria [pdf]
  b) Badanie wyłączników różnicowoprądowych [pdf]
  c) Pomiar rezystancji izolacji [pdf]
      - Badanie bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych. Pomiary ochronne - teoria [link]
      - Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia - teoria [pdf]
 24. Sprawdzenie licznika energii elektrycznej [pdf]
 25. Badanie przekaźników prądowych i napięciowych [pdf]
 26. Badanie właściwości ogniw fotowoltaicznych [pdf]
 27. Badanie świetlówki liniowej [pdf]
 28. Badanie lamp rtęciowych, sodowych i metalohalogenowych [pdf]
 29. Badanie żarówek, świetlówek kompaktowych, lamp rtęciowo-żarowych i LED [pdf]
 30. Badanie sprawności źródeł światła [pdf]
 31. Badanie trójfazowego silnika indukcyjnego zasilanego falownikiem [pdf]
 32. Badanie jednofazowych silników indukcyjnych [pdf]
 33. Badanie transformatora trojfazowego [pdf]
 34. Badanie układów prostowników sterowalnych przy pomocy programu Elektrosym [pdf]
 35. Zastosowanie pirometru i kamery termowizyjnej do kontroli urządzeń i instalacji elektroenergetycznych [pdf]
 36. Łączenie i sprawdzanie układów sterowania [nr 1] [nr 2] [nr 3] [nr 4] [nr 5] [nr 6] [nr 7] [nr 8] [nr 9]
 37. Badanie silnika asynchronicznego klatkowego trojfazowego [pdf]
 38. Badanie prądnicy bocznikowej prądu stałego [pdf]

Program ElektroSym [pobierz]

Schematy sterowania [pobierz]
Zadania projektowe - schematy sterowania [pobierz]


ELEKTRYK © 2009, Zespół Szkół Elektrycznych, Włocławek