MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI -SONEL MIC-1000


Cyfrowy miernik rezystancji izolacji MIC-1000 przeznaczony jest do bezpośrednich pomiarów rezystancji izolacji linii kablowych, transformatorów, silników i innych urządzeń elektroenergetycznych, może być stosowany również w telekomunikacji. Miernik umożliwia pomiar napięć stałych i przemiennych oraz niskonapięciowy pomiar małych rezystancji. Wszystkie wejścia pomiarowe wyposażone są w układy zabezpieczające miernik przed uszkodzeniem na skutek przypadkowego pojawienia się napięć sieciowych.

Informacje podstawowe:

  • pomiar rezystancji izolacji do 110 gigaomów
  • bezpośredni pomiar jednego lub dwóch współczynników absorpcji
  • pomiar napięć stałych i przemiennych (dostępny także w pozycji RISO/IL przed pomiarem rezystancji izolacji)
  • wskazywanie prądu upływu
  • samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji
  • pomiar rezystancji niskim napięciem
  • pomiar ciągłości obwodu prądem o wartości 200mA
  • pamięć 999 wyników pomiarów i możliwość przesłania zapamiętanych danych do komputera

wstecz    powrót    dalej


ELEKTRYK © 2009, Zespół Szkół Elektrycznych, Włocławek