MIERNIK URZĄDZEŃ RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH - SONEL MRP-200


Miernik zabezpieczeń różnicowoprądowych MRP-200 jest przenośnym, cyfrowym przyrządem przeznaczonym do pomiaru parametrów wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B oraz instalacji nimi zabezpieczonych.

Funkcje miernika:

 • pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych wszystkich typów: AC, A, B
 • pomiar wyłączników różnicowoprądowych zwykłych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych I?n=10, 30, 100, 300 i 500mA,
 • pomiar prądu wyzwalania wyłącznika
 • pomiar czasu zadziałania wyłącznika, przy prądach 1, 2, 5 x I?n
 • pomiar napięcia dotykowego
 • pomiar rzeczywistego napięcia dotykowego z wykorzystaniem pomocniczej sondy napięciowej
 • pomiar rezystancji uziemienia
 • pomiar rezystancji pętli zwarcia i prądu zwarciowego
 • wybór napięcia bezpiecznego na poziomach 25 i 50V, a dla wyłączników selektywnych dodatkowo 12.5V,
 • funkcja woltomierza napięć przemiennych 0..253V
 • szybkie sprawdzanie poprawności połączeń w gniazdku sieciowym
 • pamięć wyników pomiarów (999 komórek)
 • możliwość współpracy z komputerem przez interfejs RS-232

wstecz    powrót    dalej


ELEKTRYK © 2009, Zespół Szkół Elektrycznych, Włocławek