MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI - SONEL MIC-10


Funkcje miernika:

 • Pomiar rezystancji izolacji:
  . do 10 gigaomów zgodnie z IEC 61557-2,
  . napięcie pomiarowe wybierane: 50, 100, 250, 500, 1000 V
  . ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji,
  . samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji,
  . akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych,
  . wskazania rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru,
  . zabezpieczenie przed pomiarem obiektów pod napięciem,
  . pomiar trójprzewodowy.
 • Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych zgodnie z PN-EN 61557-4 prądem >200 mA.
 • Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji:
  . pomiar rezystancji obwodu (<1999) prądem o wartości <15 mA,
  . szybka sygnalizacja akustyczna dla obwodu o rezystancji mniejszej od 30 omów.
 • Pomiar pojemności podczas pomiaru RISO.
 • Pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0...600 V.

wstecz    powrót    dalej


ELEKTRYK © 2009, Zespół Szkół Elektrycznych, Włocławek