WIELOFUNKCYJNY MIERNIK PARAMETRÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - SONEL MPI-502


Przyrząd pozwala na wykonywanie pomiarów:

  • impedancji pętli zwarciowej;
  • impedancji pętli zwarciowej w obwodach z wyłącznikami RCD;
  • wszystkich parametrów wyłączników różnicowoprądowych;
  • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych (zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN61557);
  • napięcia i częstotliwości sieci.

wstecz    powrót    dalej


ELEKTRYK © 2009, Zespół Szkół Elektrycznych, Włocławek