MIERNIK IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCIA - SONEL MZC-304


Cyfrowy miernik impedancji pętli zwarcia MZC-304 przeznaczony jest do bezpośrednich pomiarów impedancji pętli zwarcia w instalacjach elektrycznych. Miernik umożliwia pomiar napięć stałych i przemiennych oraz niskonapięciowy pomiar małych rezystancji.

Funkcje miernika:

  • pomiar impedancji pętli zwarcia w sieciach o napięciach znamionowych: 230V/400V, o częstotliwościach 45...65Hz,
  • pomiar impedancji pętli zwarcia prądem 15mA bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych.
  • niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych:
  • autokalibracja przewodów pomiarowych - możliwość użycia dowolnych przewodów,
  • szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej.
  • pomiar napięcia i częstotliwości sieci.
  • zapisywane do pamięci wyniki pomiarów (990) przesyłane bezprzewodowo do komputera przy pomocy znajdującego się w zestawie adaptera - odbiornika radiowego.

wstecz    powrót    dalej


ELEKTRYK © 2009, Zespół Szkół Elektrycznych, Włocławek