EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - "nowy" egzamin


- informator dla zawodu technik elektryk

- informator dla zawodu elektryk

- informator dla zawodu elektromechanik


- ulotka dla zawodu technik elektryk

- ulotka dla zawodu elektryk

- ulotka dla zawodu elektromechanik


ELEKTRYK © 2009, Zespół Szkół Elektrycznych, Włocławek