Strona zawiera szereg informacji dotyczących zagadnień związanych z realizacją ćwiczeń laboratoryjnych na przedmiotach: Pracownia elektryczna i elektroniczna, Specjalizacja oraz Pomiary elektryczne. Można tutaj znaleźć instrukcje do wykonywanych ćwiczeń, opis sprzętu laboratoryjnego stosowanego do pomiarów wielkości elektrycznych oraz zagadnienia teoretyczne związane z miernictwem elektrycznym i elektronicznym. Umieszczone są również informacje o pracowniach elektrycznych i elektronicznych znajdujących się w naszej szkole oraz niezbędne regulaminy i zasady udzielania pierwszej pomocy.
Na stronie umieszczone zostały również informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Piotr Misiak

Zapraszamy


EGZAMIN SEP 2018

Świadectwa kwalifikacyjne SEP można odbierać w sekretariacie szkoły.

Egzamin praktyczny - kwalifikacja E24:
Egzamin praktyczny E24


ELEKTRYK © 2009, Zespół Szkół Elektrycznych, Włocławek